Природна фотография

Природна фотография

Природна фотография!

Умението да уловиш красотата на природата!

Природната фотография може да се припокрива с пейзажна фотография, но обхваща повече от пейзажи. Природна фотография може да включва снимки на дивата природа: птици, животни, насекоми и най-често срещаните елементи на природата.

Фотографията на дивата природа изисква задълбочена готовност и възможност за щракане на снимки в един момент, тъй като възможността за перфектния кадър може да изчезне за миг на окото. Ако решите да застреляте живи животни, трябва да се чувствате удобно в техните местообитания и трябва да вземете подходящите мерки за безопасност, за да сте сигурни, че ще останете невредими.