Използвайте високо ISO

Употребата на по-високото ISO благоприятства за снимане с висока скорост на затвора.