Отварянето на блендата-диафрагмата ще ви позволи да заснемете по-добри снимки с по-висока скорост на затвора. По-широката бленда също създава малка дълбочина на рязкост, което спомага за размазването на фоновия елемент и фокусира върху основния обект.