Винаги изслушвайте детето си и не забравяйте да му казвате, че го обичате.