Като родител, никога не приемайте безусловно, че сте по-умен от детето само защото сте по-голям. Приемете, че понякога детето може да ви научи на нещо и да се окаже по-умно от вас в определена ситуация.