Без козметика

При наличие на алергия за известно време спрете използването на всякаква козметика.