главата на пациента постоянно ще се накланя назад и количката може да се преобърне;