Tова е разстоянието от пода до нивото на седалката. Правилно избраната височина ще позволи:

да се избегне излишният натиск върху седалището и подбедрената област;

да се оптимизира предвижването с количката (пациентът няма да се натъква с колене на заобикалящи го предмети).

 

Да се увеличи височината на седалката на стандартна количка е възможно с помощта на ортопедична възглавница, която се слага под бедрата на пациента.

 

Височината на седалката се определя от разстоянието от петата (или тока) до коляното, към получената величина се прибавят 5 см и височината на възглавницата (ако пациентът има намерение да я ползва). Когато човек сяда на полиуретанова възглавница, нейният обем се намалява двойно. Съответно, ако височината на възглавницата е 10 см, то към общата височина на седалката трябва да се прибавят 5 см.