Краят на дланта прекарват няколко пъти на едно място. Движението се извършва само отдолу нагоре. След като работите на едно място, можете да се движите малко. Така че трябва да изработите цялата повърхност на телето мускулите и бедрата. Всички движения се извършват ритмично и без прекомерен натиск.