Лимфен дренаж на лицето

Лимфен дренаж на лицето се извършва приблизително веднъж седмично