преместете устройството в горната част на тялото и раменете, лактите и наклона на предмишницата. Изпълнете процедурата, докато пациентът не се чувства топъл