Страх от кучета - Кинофобия. 

Кинофобията (от гръцки: κυν - куче, и φόβος – страх) представлява екстремен страх от четирикраките бозайници, който също е много разпространен по света. Повече от една трета от страдащите и плашещите се от кучета се страхуват и от

котки. Ужасяващият страх от кучета е по-често забележим дори от арахнофобията и страха от змии, поради факта, че кучетата са доста по-често отглеждани в домовете на хората. Около 75% от страдащите от кинофобия са жени, макар тази фобия да засяга и мъжете. Причините обикновено се крият в детството, когато се е случил някакъв инцидент, но много пациенти признават, че страховете им са дошли, когато вече са били на възраст – т.е. не е задължително да сте се страхували от кучета до момента… в който не ви се случи. В повечето случаи страдащите се страхуват от големи кучета, но в някои случаи, дори дребосъците могат да предизвикат нервната реакция. Родителите несъзнателно могат да предизвикат тази фобия у децата си, ако ги карат насила като малки да галят и да си играят с животните въпреки нежеланието на децата.