Страх от змии - Офидиофобия

Втората най-разпространена фобия в света е отново свързана с животни – този път влечуги. Страхът от змии  (от гръцки: ὄφις – „змии“, и φοβία – „страх“) засяга в различна степен около 1/3 от възрастните хора по света, като, разбира се, при повечето не може да се говори за тежки страхови състояния, а просто за силна неприязън.

Подобно на арахнофобията и тук причината се крие в еволюционните корени. За да оцеляват през вековете, хората е трябвало да се пазят от отровни змии. Хората с по-силна степен на офидиофобия често променят живота си дотолкова, че отказват да ходят на разходки в природата, за да не се срещнат с някое влечуго. Те също изпадат в ужас само при видео или снимка на змия, а реакциите могат да варират от сърцебиене до инфаркт и дори смърт. При много хора с такава фобия тя може да е предизвикана вследствие на присъствието на човека в екстремна ситуация със змии в ранните му години или от фамилна обремененост (починал след ухапване от змия роднина).