За минералната вода във Велинград

Тук във Велинград, температурата на минералните извори е между 28 - 86градуса. Известни са шест термотермални находища - Чепино, Лъджене1 и 2, Каменица, Драгиново, Варварски бани. Бликат около 80извора с общ дебит 170л в сек. които по количество и състав съчетават едновременно, лечебните възможности на водите в Хисаря, Баня и Наречен. Водите са с хидрокарбонатни и силициеви съставки, сяра и сероводород, а също и с благоприятния газ радон.