Ракета идва от франската думата raquette, която пък произхожда от арабската rakhat - длан на ръката