Термини в тениса

Според тенис историците, днешната тенис теминология също произлиза от този период, тъй като Уингфийлд е взаимствал както името, така и голяма част от термините, използвани в кралския тенис. Голяма част от тях произхождат от френски език: А, ети ги кои са и тях?