С какво се съчетава LPG процедурата?

С какво се съчетава LPG процедурата?