прием на лекарства с андрогенен ефект, като стероидни средства, гестагени, допинг и др.