От своя страна имунотерапията цели стимулиране на имунната реактивност на организма, с което се подпомага борбата и срещу други хронични вируси, каквито са представители на херпес вирусните инфекции.