»мунотерапи€

ќт сво€ страна имунотерапи€та цели стимулиране на имунната реактивност на организма, с което се подпомага борбата и срещу други хронични вируси, каквито са представители на херпес вирусните инфекции.
»збрани сайтове реактивност на