Електрокоагулация - метод, който позволява много бързо трератиране на брадавиците. Получава се на практика прерязване с високочестотен електрически ток, който не позволява кървене след процедурата, тъй като се постига и директно съсирване на прекъсваните съдове.