На пазара има кремове които се изготвят по лекарска рецепта. Често те се прилагат директно в самия кабинет или в домашно условие. Характерното за тях е, че те унищожават вирусните клетки, но могат да засегнат и нормалните анатомо-физиологични клетки на организма, поради което трябва да се прилагат под строг лекарски надзор.