»зключвайте се

“ова е най-важното правило в този списък. јко посто€нно сте на лини€, то вие никога н€мате свободно време.

—ъвременните методи за медико-козметично почистване на лицето внедрени в козметико-дерматологичен център ѕандерма, —офи€. ѕапиломи, брадавици, висулки, комедони, бенки..  гледай още ї panderma.net 


—тълбищните асансьори могат да бъдат както с монтирана палтформа, така и седалкови. ƒвижението им е в права лини€,но могат да имат и завои. »зползват се, за да предостав€т достъп до сградата, на хора в неравностойно положение.  гледай още ї maritza-m.com