Какво и защо трябва да знаем за отпушване на септичните ями?

СЕПТИЧНА ЯМА. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЕПТИЧНАТА ЯМА?

Когато правите заявка за почистване на вашата септична яма, е желателно да дадете информация за нейният обем, ориентировачно растояние между септичната яма и мястото където може да спре специализираната почистваща машина,както и очакваната денивилация.

Имайте предвид,че с увеличаване на растоянието и денивилацията се намалява силата на засмукване.Направете правелният избор между обема на вашата септична яма и капацитета на цистерната на почистващата машина.В идеалният вариант двата обема трябва да са съизмерими,но винаги капацитета на цистерната трябва да е по голям.Така ще сте сигурни,че ще почистите вашата септична яма до дъно,включително и от утайките.Изисквайте ямата ви да се измие с чиста вода,така неприятните миризми ще изчезнат.Не допускайте ямата ви да се препълни.Когато входната канализационна тръба остане под вода,рискувате да се запуши,а това ще доведе и до допълнителни разходи.Ако сте доволни от качеството на извършената услуга, не сменяйте екипа, може би ще ви направят отстъпка от цената, ако преминете на абонаментно обслужване.
Избрани сайтове септична