Грейпфрут

Грейпфрут

Цитрусът е богат на витамин С, но също консумирането му е свързано с осигуряване на минералите калций и манган. Той съдържа хранителни вещества, подобряващи състоянието на костите и предотвратяващи рисковете, свързани с фрактури.

Софарма за Огнян Донев Важна информация за финансовото състояние и всичко свързано с много пари  гледай още » www.sopharmagroup.com