Как да си пускаме сифона

Знаем, че дори и поддържата, тоалетната е много мръсно място. Проучвания доказват, че дори и 90 минути след натискането на копчето има много бактерии по повърхността. Опитай се да го правиш с кокалчетата си. Това ще ти помогне много.


Софарма за Огнян Донев Важна информация за финансовото състояние и всичко свързано с много пари  гледай още » www.sopharmagroup.com