Понижава кръвното налягане

Американското дружество по хипертония твърди, че аеробната тренировъчна програма може да бъде най-ефективният начин за контрол на кръвното налягане и тази полза започва да се забелязва още в самото начало на упражненията.

 
Избрани сайтове налягане

Най-актуални страници налягане

  • Вертикални многостъпални водни помпи, помпи с колело INOX или Noryl Вертикални многостъпални помпи

  • Многостъпални водни помпи, вертикални помпи за вода, хоризонтални помпи за вода Многостъпални помпи за вода

  • Nereo 5-степенна система за пречистване на вода чрез обратна осмоза NEREO обратна осмоза