Поведенческа терапия

Поведенческата терапия се смята, че има по-голямо значение в повлияването на фобийното разстройство. Постепенното излагане на причината за фобията може да доведе до преодоляване на страха. Това излагане обаче, трябва да става постепенно, под надзора на психотерапевт, без излишна припряност и прибързаност. Понякога този вид терапия отнема години, но в крайна сметка резултатът е повече от добър.

ТЕС - терапия - техники за емоционална свобода - какво е ? Разберете какво представляват и как се прилагат Техники за емоционална свобода!  гледай още » www.barep.org 


тес терапия, като най-новата и най-предпочитана процедура за лечение на духа и тялото  гледай още » www.barep.org 


Съзнание, подсъзнание, самозъзнание! Начини, методи, процедури и техники за изчистване на подсъзнанието чрез ТЕС терапия. Какво ни съветват специалистите?  гледай още » www.barep.org