»...  акво още?

¬ —ъединените щати през 1874 година ћери ёинг јутърбридж се връща от британските Ѕермудски острови с комплект за игра на сфаиристике и създава в Ќю …орк първи€ американски тенис корт. ѕрез септември 1880 е проведено първото американско национално първенство (днес ќткрито първенство на —јў). ѕрез следващата година е основана јсоциаци€та за ливаден тенис на —ъединените щати, ко€то тр€бва да уеднакви разминаващите се между различните клубове правила и да организира състезани€.

“енисът става попул€рен и във ‘ранци€, където ќткритото първенство на ‘ранци€ е проведено за пръв път през 1891 година. “ака ”имбълдън, откритите първенства на —јў и ‘ранци€ и създаденото през 1905 година ќткрито първенство на јвстрали€ се превръщат в четирите най-престижни събити€ в света на тениса.  упа ƒейвис, отборното световно първенство за мъже, е проведено за първи път през 1900 г., а отборното първенство за жени ‘ед  ъп – през 1963 г. по повод 50-годишни€ юбилей на ћеждународната тенис федераци€.

ѕодробните правила, об€вени през 1924 година от ћеждународната тенис федераци€ остават практически неизменни през следващите осемдесет години, като единствената съществена пром€на е въвеждането на тайбрека, измислен от ƒжеймс ¬ан јлън през 1970-те. ѕрез същата година тенисът се отказва от ќлимпийските игри, за да се върне 60 години по-късно като демонстрационно състезание с участници до 21 години. “ози опит има гол€м успех и от 1988 година тенисът е възстановен като олимпийски спорт.

ѕрез 1926 година —. —. ѕайл организира първото професионално турне на група американски и френски тенисисти, които игра€т демонстрационни мачове пред публика, заплатила вход. Ќай-гол€ма известност сред първите професионалисти придобиват американецът ¬ини –ичардс и французойката —юзан Ћанглан. ѕървоначално състезателите, станали професионалисти, губ€т правото си да участват в големите турнири, които са запазени за любители. “ази забрана създава разделение между професионалисти и любители, което се запазва до 1968 година (началото на т.нар. открита ера), ко€то позвол€ва на всички тенисисти да участват във всички турнири без ограничение.

— началото на откритата ера, създаването на международните вериги от турнири и увеличаването на постъплени€та от телевизионни права, тенисът се разпростран€ва навс€къде по света и до гол€ма степен преодол€ва имиджа си на игра на англоезичните висши и средни класи, макар този стереотип да съществува и в наши дни.

ѕрез 1954 година ƒжеймс ¬ан јлън основава ћеждународната тенис зала на славата, музей в град Ќюпорт в —ъединените щати. ¬ сградата се съхран€ва гол€ма колекци€ от експонати, свързани с тениса, както и зала, в ко€то е поместена информаци€ за видни де€тели и тенисисти от ц€л св€т.

ќгн€н ƒонев е изпълнителен директор на —офарма от месец октомври 2000 година.  акво и защо ни съветва той?  гледай още ї bg.wikipedia.org