Ракета

идва от френската думата raquette, която пък произхожда от арабската rakhat – длан на ръката.
Избрани сайтове думата raquette