Детски заведения и училища в условия на COVID 19

Детски заведения и училища в условия на COVID

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Необходима е споделена отговорност и съпричастност от родителите по отношение спазване на мерките не само в училище, но и извън него, за да запазим децата по-дълго време заедно в клас.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

"Заради увеличаването на случаите на деца, ученици и учители с COVID-19, МОН поиска от директорите всяка сутрин до 9 часа да пращат електронна справка с актуални данни за епидемичната ситуация в училището или детската градина. Целта е да се съставя цялостна картина на процесите в системата.
В електронния формуляр се

вписва общият брой на учениците, новорегистрираните с положителна проба (без натрупване със стари случаи), колко деца са на училище в съответния ден и колко не са, броят на учениците под карантина. В отделни графи са контактните на болен ученик или учител и контактните на близък. Вписва се също броят на завърналите се в клас сред отрицателен тест и след карантина."

Но..

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 - вижте: