Барета

Шапка, която се носи предимно от военните и хората на изкуството.