Обикновена брадавица

Обикновена брадавица

Обикновените брадавици са специфични вирусно обусловени образувания, които се развиват най-често след проникване в организма на тип 2 и тип 4 папилома вируси. Засяга предимно деца и юноши. При имунокомпрометираните пациенти се развиват много на брой такива везикули, които са разположени на много места и обикновено са терапевтично трудни за овладяване.Това заболяване се предава от човек на човек или при контакт със заразени животни. Най-често е разпространението при целувка и по полов път. Инкубационният период не е точно дефиниран. Той може да варира както от няколко дни, така и до седмици или месеци преди първичната проява на инфекцията.

Обикновените брадавици са хиперкератични образувания с големина около 5 мм в диаметър. При директна автоинокулация централната брадавица е заобиколена от няколко по-малки папиломн ивезикули. Обикновено се характеризира и обективизира с това, че кожата нарушава естествения си релеф и гладкост. Заболяването се проявява основно в областта на крайниците, като най-често се развива по дланите, стъпалата и пръстите на горните и долни крайници.

Възможно е в клиничен аспект да се забележи разпространение по лигавиците на устната кухина, по гърба на езика. Обикновено диференциалната диагноза подсказва за развитието на кондиломи, тъй като разграничаването им по гърба на езика е изключително трудно. Други характерни локализации са по срамните устни при жените и по пениса на мъжете, което също често се припознава за кондиломи.