»ма ли смисъл в образованието?

† акъв е смисъла за децата? ќбразованието какво е за децата ни? —мислено ли ни е образованието за децата? » ето ни изправени отново пред същата дилема... ќбразованието и децата. »ма ли смисъл нашите деца да продължът ущилището си? —амите деца имат ли право на мнение?†

Ќиската грамотност на българските ученици - деца изместват много по-сериозни€ проблем, като†образованието на децата, ущилища за децата?††–€дко това, което децата са научили дори за отличен, води до н€какъв практически резултат и осмисл€не на живота им.

Ќо нека †не забрав€ме, че децата н€ма да са вечно деца.» така †казано, производителността не се увеличава, въпреки оценките изкарани от децата на изпитите и техните †амбиции. ¬исоките постижени€ на децата от зрелостните изпити по литература не са увеличили осезаемо българските автори, в които да не личи патриотична революционна жилка и вечно тлеещ възрожденски плам, а да се усеща духът на космополитността, характерен за редица румънски или сръбски автори.

¬сички тези деца, а сега кадри †на математическите гимназии, колкото и успехи да имат по света, не допринас€т осезателно за качествената пром€на в приложението на математиката в български€ бизнес. ќбщото между липсите на качествено подобрение вследствие на високите резултати е, че те в по-гол€ма степен училищата са възпитали децата, като перфектните емигранти, но не и личности, които да мисл€т как да допринесат със своите постижени€ за подобр€ване на предприемаческата и производителна нагласа на социума, от който произхождат, а така да облагодетелстват в образователен план и своите деца. †“акова образование на децата е с напълно консуматорска същност и минимален общ принос, за обществото и едно следващо поколение деца.†
»збрани сайтове децата