Ръката на Фатима

Ръката на Фатима

Наричана още Хамса, ръката на Фатима съмволизира числото пет, колкото са и пръстите на ръката. Всеки пръст има собствен елемент и чакра, а Хамса ги обединява и така ни предпазва от психологически или физически срив. Символът е с еврейско-арабски произход и също така носи късмет на притежателя си.
Избрани сайтове Хамса