Окото на Хор

 Окото на Хор

Окото на Хор е египетски символ, който предпазва всичко, което стои зад него. Наричат го още всевиждащото око. То е мощен символ, който прогонва злото. В Древен Египет е било символ на лечителите. Окото на Хор може да символизира моща на Слънцето, ако е изобразено надясно, или на Луната - ако е наляво. То олицетворява съкровената мъдрост и зрението на душата (ясновидство).