Неизвестност

Факта от липсата на знание и контрол върху бъдещото раждане и сбитията свързани с него е именно страхът от неизвестното. При това положение отново се връщаме на това, че всяко раждане е различно и ункално, затова няма как да се предвиди с точност какво ще се случи, в каква последователност или колко ще продължи. Не мислете за контрол и за това, какво ще се случи, обърнете се към акушерка или лекар и задавайте въпроси, за да не ви липсва знание. Но не забравяйте, че никой не може да ви предскаже как точно ще протече вашето раждане. В полза на оперативното раждане – при него страхът от неизвестното е много по-лесно преодолим, защото има възможност да се определят точният ден и час на операцията (такива, каквито предпочитате), лекарският екип (важно е да сте сигурни в екипа и да нямате никакви притеснения), видът на анестезията (пълна или спинална).

Предстоящото раждане е нещо, което със сигурност ще се случи, а страхът от него по никакъв начин няма да повлияе върху това случване. Въпреки това страхът от него е един от най-старите и най-дълбоки човешки страхове. Приемете го, прочетете за предстоящото събитие, поговорете с лекар или акушерка – това може да ви помогне да преодолеете този страх.