Ще се справя ли с раждането?

Странен въпрос и много често задаван, преди предстоящото раждане - разбира се, че ще се справите!

Без значение дали ще тръгнете в неудобен час за болницата, дали ще успеете да вземете душ или сте пропуснали епилацията, бебето ви ще се роди. Единственото, което наистина трябва да направите добре, е да слушате тялото си. Раждането е естествен процес и ако сте спокойни, нещата ще се случат сами. В случай на усложнения имайте доверие на екипа, който сте избрали. В днешно време оперативното раждане не е новост за никого, голяма част от жените дори го предпочитат, защото контролът върху целия процес е гарантиран. Специалистите обаче твърдят, че няма никакви основания да се смята, че децата, родени със секцио, са в по-добро състояние от новородените при нормално протекло раждане, дори напротив – проучванията показват, че те боледуват по-често. Друго твърдение на специалистите е, че въпреки напредъка в технологиите и диагностиката, не може да се предвиди със сигурност как ще протече дадено раждане, преди то да е започнало. Така че въпросът „със справянето“ е изцяло в ръцете на медицинския екип, на който сте се доверили. А вие ще се справите при всички положения, вашето бебе ще се роди точно на рождения си ден.