Краищата на косата

Сушим краищата на косата. Няма нужда да сушите краищата, тъй като така ще ги изтощите излишно и ще премахнете обема на косата в корените.