Дупки или издутини

Ако покривът е пробит или подут по повърхността, трябва да процедирате по следния начин: