Без притеснение

Не може да живеем без притеснение, но трябва да наложим контрол над него, като например да си изберем определено време за този вид мисли. Вместо например да се притеснявате по време на работа, нека да се притесняваме малко след работното време. Така винаги ще бъдете перфектни специалисти в това което правите, а след това ще имате врее за равносметка с която ще си създадете добри и лоши сценарии за утрешния ден. Това дори може да ви помогне в работата.