Резултатите настъпват постепенно и стават видими след около 14 дни след началото на терапията.