»ндивидуален стил

ќткрийте сво€ индивидуален стил - ¬€рвам, че всички сме уникални", сподел€ јлберто ¬еделаго и подчертава, че най-ценното, което прави, е да помага на мъжете сами да откри€т и да създадат сво€ стил.

 огато се изработва костюм, е важно да се вземат не само физическите мерки на т€лото, но е необходимо да се разбере и личността на човека, за който се прави тази дреха. ѕри модата н€кой решава, че нещо е модно и ние носим това, което н€кой друг е решил за нас, че е хубаво да облечем.

ƒокато в света на елегантността, има правила, които подминават модата, остават във времето и когато ги следва, като се съобраз€ва със собствената си личност, мъжът може да изгради сво€ индивидуален стил.
»збрани сайтове индивидуален

Ќай-актуални страници индивидуален

  • Ќапоителни системи на оранжерии гледай още ї ...

  • ќтопление на оранжерии гледай още ї ...

  • —“ќћјЌ≈Ќќ Ц —“Џ Ћ≈Ќ» ќ–јЌ∆≈–»»