Тънки и чувствителни съдове

лимфен дренаж е противопоказан, ако пациентът има тънки и чувствителни съдове