след ваготомия (хирургия за лечение на стомашни язви)