необходима е по-нататъшна хирургия на лицето или тялото, затова е необходимо да се подготви тялото за него