кожата на лицето или на друго място е покрита с акне