има нужда да се направят контурите на фигурата и лицето да бъде по-перфектно