Електрокоагулация

Успешен метод, който изисква местна упойка. Резултатът зависи силно от уменията на лекаря;