Криотерапия с течен азот

Такъв вид терапия не се препоръчва заради бавния възстановителен период и честото засягане на околната кожа с поява на белези;