Зрението

Замъглено зрение или краткосрочна загуба на зрението? Появата на инсулт, може да доведе до загуба на зрението, замъгляване, или дори да загуба на зрението и в двете очи. 44% от хората претърпели инсулт, казват, че загубата на зрението е един доста тежък симптом.